Orlen Reklama Top

Sołtys Orzyn Wiesław Domalewski już po raz trzeci zorganizował zajęcia poznawczo – artystyczne dla dzieci. Tym razem motywem przewodnim były ginące zawody. Najmłodsi poznawali tajniki pracy m.in. kowala, garncarza czy cieśli.

Ferie z sołtysem
Podczas zajęć prowadzonych przez sołtysa Wiesława Domalewskiego dzieci poznały tajniki zapomnianych zawodów

Za zgodą dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach, Marzeny Sztymelskiej, w szkolnych salach sołtys Wiesław Domalewski prowadził zajęcia przez trzy dni. Tym razem motywem przewodnim była tematyka związana z dawnymi, ginącymi zawodami. W spotkaniach wzięło udział 27 dzieci. Poznały one tajniki pracy m.in. garncarza, cieśli, kowala, szewca, rymarza czy też druciarza. Opowieści sołtysa zostały wzbogacone nie tylko ilustracjami i filmami, ale też prezentacją oryginalnych narzędzi i wyrobów poszczególnych rzemieślników. Duże zainteresowanie wzbudziły ogromne topory i piła traczna cieśli czy rzadko spotykane, oplecione drutem, a więc „naprawione” przez druciarza ceramiczne naczynia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.