Na początku czerwca Grupa Specjalna Płetwonurków RP, która ma swoją bazę w Pasymiu nad jez. Kalwa, zorganizowała w sejmie konferencję pt. „Bezpieczne wakacje”. W trakcie debaty członkowie grupy zaprezentowali film własnej produkcji. Będzie on wyświetlany w szkołach gimnazjalnych i średnich.

Film płetwonurków w parlamencie

Podczas konferencji „Bezpieczne wakacje” dyskutowano jak zapobiegać zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego korzystanie z uroków jezior i sportów wodnych. Debata zgromadziła 400-osobowe audytorium, a jednym z prelegentów, obok przedstawicieli Akademii Marynarki Wojennej i Komendy Głównej Policji był Maciej Rokus, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP. Jak nam mówi, obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, z którym płetwonurkowie współpracują od 8 lat. Od MEN-u uzyskał zapewnienie, że materiały przygotowane przez Grupę Specjalną będą wykorzystane w szkołach gimnazjalnych i średnich na lekcjach „edukacja dla bezpieczeństwa”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.