To będzie cios dla mieszkańców samotnie zamieszkujących gospodarstwa domowe w gminie Świętajno. Od 1 marca przyjdzie im płacić za śmieci miesięcznie 25 zł, czyli ponad 60% więcej niż dotychczas.

Finansowy cios w samotnych

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIAST GOSPODARSTWA

Do tej pory na terenie gminy Świętajno obowiązywały dwie stawki za śmieci: 15 zł miesięcznie naliczano gospodarstwom jednoosobowym, 23 zł – pozostałym. Dwa razy więcej płacili ci nieliczni, którzy nie prowadzili segregacji śmieci.

Od przyszłego miesiąca wszystkie gospodarstwa, niezależnie od tego jak są licznie zamieszkałe, będą płaciły jednakową kwotę – 25 zł.

W przedstawionym radnym projekcie uchwały napisano w uzasadnieniu, że zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozwalają, tak jak to było dotychczas, na różnicowanie opłaty od gospodarstwa domowego. Radni dali temu wiarę i przyjęli uchwałę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.