NAPRAWA MASZYN I INSTALACJI

Do 1910 roku działające w powiecie szczycieńskim zakłady rzemieślnicze wytwarzały maszyny rolnicze na lokalny rynek. W Szczytnie E. Bartsch produkował kieraty i młockarnie, a ślusarz Wilhelm Gallmeister maszyny do siekania i czyszczenia ziarna.

Firma W. Gallmeister
Ulica Cesarska (obecnie Polska). Za pocztą widoczny jest salon Opla

Już przed I wojną światową maszyny rolnicze za pośrednictwem firm rzemieślniczych zaczęto sprowadzać z fabryk z głębi Niemiec. Upadek niektórych gałęzi rzemiosła został zastąpiony nowymi. Coraz większa liczba maszyn produkowanych fabrycznie powodowała, że powstawały zakłady zajmujące się ich naprawą. W związku z tymi nowymi rodzajami rzemiosła i usług największy rozwój przeszła firma Wilhelma Gallmeistera.

Wilhelm Gallmeister senior od końca XIX w. zajmował się sprzedażą oraz naprawą maszyn i pomp. Siedziba jego firmy mieściła się przy Schlosserstrasse. W latach 1908-1910 Wilhelm Gallmeister junior odbył jako ochotnik służbę wojskową w kompanii karabinów maszynowych szczycieńskich strzelców. Po wyjściu z wojska kontynuował działalność ojca. Zajmował się głównie instalacją pomp i innych urządzeń zaopatrujących w wodę oraz instalacji elektrycznych. Jego firma mieściła się wówczas przy Ulmenstrasse.

SALON OPLA I NIE TYLKO

Ogłoszenie W. Gallmeistera. Rok 1925

W trakcie I wojny światowej jego przedsiębiorstwo zostało zniszczone. W 1916 r. Gallmeister nabył od ślusarza Sendera grunt przy Kaiserstrasse 39 - dzisiaj jest to róg ulic Polskiej i B. Linki. Od 1919 r. mieścił się tam między innymi salon Opla. Jednak handel pojazdami Gallmeister rozpoczął już w 1914 r. W drugiej połowie lat 20. powstały w Szczytnie jeszcze dwie firmy handlujące samochodami: Czislo i Kelbch. W 1938 r. W. Gallmeister zatrudniał w swoim warsztacie samochodowym 25 osób i sprzedawał rocznie ok. 300 samochodów. Handlował również rowerami. Zajmująca się naprawą samochodów i transportem współpracująca z firmą Mercedes firma Czislo zatrudniała około 10 pracowników. Natomiast firma Kelbch zatrudniała 6 pracowników i współpracowała z firmą DKW-Auto Union.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.