Budowa siłowni plenerowych, doposażenie placów zabaw i świetlic to główne inwestycje, które będą realizowane w gminie Świętajno w ramach przyszłorocznego funduszu sołeckiego.

Fundusz na siłownie i place zabaw
W Jerutkach część środków z funduszu sołeckiego zostanie przeznaczona na doposażenie świetlicy mieszczącej się w budynku byłej szkoły

Gmina Świętajno jest jednym z samorządów powiatu szczycieńskiego, gdzie realizowany jest fundusz sołecki. Na przyszłoroczne inwestycje w jego ramach zapisano łącznie blisko 253 tys. złotych. Najwięcej do wydania z tej puli mają Świętajno (33,3 tys. zł) i Spychowo (33,6 tys. zł), a najmniej – Zielone (7,8 tys. zł). W złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków dominują zadania związane z budową i doposażeniem placów zabaw oraz siłowni plenerowych. Nie brak też inwestycji dotyczących świetlic. Poniżej przedstawiamy listę zadań, które w ramach funduszu będą realizowały poszczególne sołectwa:

• BIAŁY GRUNT – adaptacja pomieszczeń na łazienkę i aneks kuchenny, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizacja „Święta pieczonego ziemniaka”.

• CHOCHÓŁ – renowacja kapliczki wraz z wymianą ogrodzenia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.