Wielbark to druga obok Szczytna gmina w powiecie szczycieńskim, która nie wydziela w swoim budżecie funduszu sołeckiego. Podobnie będzie w roku przyszłym.

Fundusz sołecki musi poczekać
Nowojowiec ma już swoją świetlicę. Teraz przyjdzie kolej na Przeździęk Mały, Głuch i Sędrowo

Decyzja o wydzielaniu, bądź nie funduszu sołeckiego w roku 2019 miała zapaść podczas obrad Rady Gminy. Wójt Grzegorz Zapadka przekonywał radnych do utrzymania dotychczasowych zasad.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.