Zagospodarowanie gminnych działek, montaż oświetlenia ulicznego, budowa i doposażanie placów zabaw – to zadania, które realizowane są najczęściej w ramach funduszu sołeckiego w gminie Jedwabno.

Fundusz sołecki po raz dwunasty
Sekretarz gminy Jedwabno Jolanta Drężek: - Dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy sołectw czują się gospodarzami swojego terenu

Już po raz dwunasty w budżecie gminy Jedwabno wyodrębniony został fundusz sołecki. W tym roku na realizowane w poszczególnych sołectwach zadania przeznaczono 403 tys. zł. Środki będą podzielone proporcjonalnie do wielkości sołectw, których jest 18. Najwięcej 59,1 tys. zł przypadnie stolicy gminy. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na zagospodarowanie parku, zakup elementów oświetlenia ulicznego i doposażenie jednostki OSP. Drugie pod względem wielkości sołectwo Burdąg swoją pulę – 34,7 tys. zł wykorzysta m.in. na zagospodarowanie działki przy osiedlu, ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej czy działalność kulturalną.

W Jedwabnie z funduszowych środków nowego oblicza nabrał park położony w centrum miejscowości

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy, głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.

Uchwalenie funduszu sołeckiego poprzedzają zebrania wiejskie