Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie Henryk Żuchowski od dłuższego czasu planuje budowę w Szczytnie nowej siedziby Placówki Terenowej. W tym celu zwrócił się do miasta z prośbą o możliwość pozyskania na ten cel działek. Burmistrz Krzysztof Mańkowski ma dla niego trzy propozycje.

Gdzie zbudują nową siedzibę KRUS?
Obecna siedziba KRUS mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach i nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obecnie Placówka Terenowa KRUS w Szczytnie mieści się w części budynku przy ul. 1 Maja, ale w niedalekiej przyszłości ma się to zmienić. O budowę nowej siedziby od dłuższego czasu zabiega dyrektor Oddziału Regionalnego w Olsztynie Henryk Żuchowski. - Dotychczasowe pomieszczenia nie są naszą własnością, a do tego nie spełniają koniecznych warunków, związanych choćby z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – tłumaczy konieczność budowy nowej siedziby.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.