Ubiegłoroczne inwestycje powiatu były zdominowane przez zadania drogowe realizowane z innymi samorządami. Pochłonęły one 8,5 mln złotych, a najwięcej spośród gmin dołożyła do nich gmina Szczytno. Do wykonania budżetu radni powiatowi nie mieli zastrzeżeń i jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium.

Gładkie absolutorium

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu odbyła się w miniony czwartek. W odróżnieniu od miejskiej, obyło się bez emocji. Sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu przedstawił starosta Jarosław Matłach. Nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 10 mln zł, tj. ponad 13% wykonanych wydatków.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.