Ponad 20 tys. zł musi zapłacić gmina Rozogi byłym pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury. To efekt kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która stwierdziła nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń.

Gmina musi zapłacić
Wniosek wójta Zbigniewa Kudrzyckiego o dołożenie do budżetu GOK-u 30 tys. zł wywołał niemałe zdziwienie wśród radnych

W programie środowej sesji Rady Gminy znalazł się projekt uchwały dotyczący korekty tegorocznego budżetu. Przewidywał on dołożenie 30 tys. zł na działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Wywołało to niemałe zdziwienie wśród radnych. Mieczysław Dzierlatka przypominał, że trzy miesiące wcześniej na wniosek wójta radni zmniejszyli dotację dla GOK-u o 40 tys. zł. Sugerował więc, że ruch wójta spowodowany był chęcią pozbycia się niewygodnego dyrektora ośrodka kultury Wojciecha Szewczaka, który rzeczywiście wkrótce rozstał się ze stanowiskiem.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.