Już niedługo mieszkańcy Rozogów będą mogli odbywać długie spacery po swojej miejscowości i zażywać odpoczynku na estetycznych terenach zielonych. Ich zagospodarowanie stało się możliwe dzięki pieniądzom pozyskanym przez samorząd w ramach programów strukturalnych UE. To jeszcze nie koniec wysiłków gminy zmierzających do upiększenia najbliższej okolicy.

Gmina pięknieje

Umowę o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych władze gminy podpisały w lutym bieżącego roku. Wartość przyznanych środków wynosi w sumie 355 tys. złotych, co stanowi 80% wydatków na planowane zadania.

Prace przy modernizacji terenów zielonych wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury już się rozpoczęły. Po ich zakończeniu w najbliższym otoczeniu rozoskiego GOK-u powstanie efektowny skwer, wyposażony w dwa place zabaw (dostosowane do potrzeb młodszych i starszych dzieci), ławki i kosze na śmieci. Znajdujące się tam obecnie gruntowe alejki zostaną wyłożone kostką. Nieco dalej, na tyłach Zespołu Szkół, gmina urządzi park. Znajdujący się tam staw ma być oczyszczony, a jego brzegi zabezpieczone. Projekt obejmuje nasadzenia zieleni, utworzenie żwirowych alejek oraz budowę małego amfiteatru, mającego służyć w przyszłości do organizowania imprez plenerowych.

- Postanowiliśmy ubiegać się o środki akurat na takie zadania, bo mieliśmy do czynienia z bardzo konkretnymi potrzebami lokalnej społeczności. W Rozogach brakuje terenów rekreacyjnych. Szczególnie cierpi na tym młodzież, która skazana jest na monotonne spacery dookoła wsi - tłumaczy Łucja Litwińczyk, sekretarz gminy. Dodaje, że wystąpienie o dofinansowanie obydwu projektów poprzedziły konsultacje społeczne i stosowna uchwała rady sołeckiej.

W przypadku Rozogów nie oznacza to końca starań o pieniądze z unii. Gmina składa właśnie kolejny wniosek: tym razem chodzi o przebudowę ciągów spacerowych i trawników w centrum wsi (koszt przedsięwzięcia to 60 tys. złotych). Dopracowywany jest też plan budowy promenady i ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Szkwy. W opracowaniu znajdują się projekty utworzenia świetlic wiejskich i zagospodarowania stawów w Dąbrowach, Borkach Rozoskich, Farynach, Księżym Lasku i Wilamowie.

Jak dotychczas Rozogi bardzo efektywnie ubiegają się o dotacje z funduszy unijnych. Łącznie z realizowanymi obecnie, od roku 2002 gmina wykonała aż 12 projektów współfinansowanych przez unię.

Wojciech Kułakowski

2006.07.26