Blisko 40% więcej niż zakładano, kosztować będzie gminę Szczytno dowóz zamieszkujących na jej terenie dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół.

Gmina zapłaci więcej przewoźnikom
Dowozem dzieci do szkoły w Szymanach przez najbliższe dwa lata zajmie się firma transportowa „Open Tours” z Ełku

Gmina Szczytno wyłoniła w drodze przetargu przewoźników, którzy w dwóch najbliższych latach kalendarzowych, 2020 i 2021, zajmą się dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do przedszkoli i szkół. Zamówienie podzielone na cztery części realizowane będzie w formie zakupu biletów miesięcznych.

Do przetargu stanęły cztery firmy, spośród których zadanie będą realizować trzy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.