Od przyszłego roku wzrośnie opłata abonamentowa za wodę i stawka za ścieki. Tej drugiej podwyżki mieszkańcy zbyt mocno nie odczują, bo w znacznej części zostanie ona pokryta z budżetu gminy. Ta pierwsza z kolei sięgnie 100%.

Gmina złagodzi podwyżki
Radny Jerzy Gąska (z prawej) przypomina składane obietnice, że po wybudowaniu nowych kolektorów cena za ścieki się obniży. - Koszty za energię wzrosły nam, w skali roku, z 90 do 170 tys. zł – odpowiada prezes spółki ZGK, Przemysław Golon

SZOK ZGODNY Z PRAWEM

Do Rady Gminy Świętajno wpłynął wniosek o zatwierdzenie nowych taryf wodno-ściekowych. Zakład Gospodarki Komunalnej proponuje, aby w przypadku wody cena za 1 m3 zmniejszyła się z 2,62 zł do 2,57. Zdecydowanie w górę, bo o blisko 100% ma natomiast wzrosnąć miesięczna opłata abonamentowa

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.