Przed strażakami, także z powiatu szczycieńskiego, kolejny sprawdzian. Tym razem będą mogli się wykazać swoją ofiarnością w ramach akcji promującej honorowe krwiodawstwo w ich środowisku.

Strażaków nigdy nie trzeba długo namawiać do tego, by oddawali krew. Niosąc pomoc ofiarom wypadków, dobrze wiedzą, jak potrzebny i cenny jest ten życiodajny płyn. Promowania idei honorowego krwiodawstwa nigdy jednak dość. Z takiego założenia wyszedł Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Główny OSP RP i Komenda Główna PSP, sygnatariusze porozumienia, które ma na celu m.in. pozyskanie nowych dawców w środowisku pożarniczym. Umowa została zawarta na początku października w ramach programu "Strażacy PSP i OSP w honorowym krwiodawstwie". Tegoroczna, pierwsza edycja akcji będzie się odbywać pod hasłem "Ognisty ratownik - gorąca krew" i potrwa do 5 grudnia. W trakcie realizacji programu sporządzone zostaną terminarze organizacyjne i przeprowadzony pobór krwi. Najlepsze jednostki z poszczególnych województw oraz strażacy, którzy wyróżnią się podczas akcji, otrzymają nagrody.

Wśród "ognistych ratowników" z terenu powiatu szczycieńskiego nie brakuje honorowych dawców krwi. W czasie tegorocznych wakacji kilka razy odpowiadali oni na apele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stawiając się na pobory życiodajnego płynu w świetlicy "Społem" PSS. Latem udział w tych akcjach wzięło ok. 60 strażaków ochotników i zawodowych.

(ew)

2006.11.08