Burmistrz Szczytna Danuta Górska, przy jednym głosie przeciw, otrzymała absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Mimo to radni opozycji na stylu jej rządzenia nie zostawili suchej nitki, wytykając m.in. brak wizji rozwoju miasta, zatrudnianie rodziny w podległych jednostkach, przegraną sprawę o agitację w urzędzie oraz niewystarczającą skuteczność w zabieganiu o nowe miejsca pracy. Za wzór do naśladowania postawili jej włodarza gminy Szczytno.

Gorzkie absolutorium

FINANSE MAJĄ SIĘ DOBRZE

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Szczytnie odbyła się w miniony piątek. Realizację ubiegłorocznego budżetu przedstawiła radnym i zaproszonym gościom burmistrz Danuta Górska. W 2015 r. sięgnął on prawie 77 mln złotych. Tradycyjnie największe wydatki zostały poniesione na oświatę i pomoc społeczną. Zwłaszcza do tej pierwszej sfery samorząd musi dokładać znaczące kwoty ze środków własnych, bo subwencja oświatowa wynosząca w 2015 r. ok. 17 mln zł okazała się niewystarczająca. W związku z tym miejski samorząd dołożył do niej jeszcze 4,5 mln złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.