Powrót do programu budowy trzech rond, rewitalizacja terenów zielonych, w tym parku Andersa przy SP nr 3 oraz restrukturyzacja systemu gospodarki odpadami poprzez powierzenie ich odbioru samorządowej spółce – to tylko niektóre punkty programu kandydatki na burmistrza Szczytna Beaty Januszczyk. W minionym tygodniu odbyła się jej konwencja wyborcza, podczas której zaprezentowano także kandydatów na radnych z popierającego ją komitetu „Wspólnie dla Szczytna”.

Gotowa, by przejąć ster władzy w Szczytnie
Beatę Januszczyk w walce o fotel burmistrza wspierają kandydaci startujący w ramach komitetu „Wspólnie dla Szczytna”

DLACZEGO „WSPÓLNIE DLA SZCZYTNA”?

W środę 20 marca w Miejskim Domu Kultury odbyła się konwencja wyborcza kandydatki na burmistrza Szczytna Beaty Januszczyk oraz wspierającego ją komietu „Wspólnie dla Szczytna”. Jak tłumaczył współprowadzący wydarzenie przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Łachacz, jest to kontynuacja projektu „Wszystko dla Szczytna”, który został zainicjowany kilka lat temu m.in. przez radnego Rafała Kiersikowskiego i kandydata na burmistrza Szczytna w poprzednich wyborach, Rafała Wilczka. Szef rady odnosił się w ten sposób do zarzutów, formułowanych m.in. przez środowisko popierające obecnego włodarza miasta Krzysztofa Mańkowskiego, dotyczących częstych zmian wyborczych szyldów przez samorządowców związanych z PSL. Jak wyjaśniał Łachacz, „Wspólnie dla Szczytna” to komitet wyborczy mieszkańców, którzy postanowili ubiegać się o mandaty radnych w najbliższych wyborach. W trakcie konwencji zaprezentowano kandydatów, wśród których są osoby w różnym wieku i różnych profesji, w tym przedsiębiorcy prowadzący własną działalność, urzędnicy oraz działacze społeczni.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.