Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Wilamowa odebrały z rąk marszałka województwa Marka Gustawa Brzezina grant na realizację projektu promującego dziedzictwo kulinarne pogranicza mazursko-kurpiowskiego.

Grant na promocję jadła z Kurpi i Mazur
Na stoisku przygotowanym przez gospodynie z Wilamowa stoły uginały się od jadła i specjałów kuchni Kurpi i Mazur

W Olsztynie uroczyście podpisano umowy w ramach konkursu „Granty Marszałka dla kół gospodyń wiejskich”. Wśród wyróżnionych znalazło się KGW „Gosposie z pasją” z Wilamowa, które otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Kuchy, breje, muzy – mazurskie jédło”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.