Wszystkie inwestycje, nie tylko te wielomilionowe, podnoszą jakość życia na terenach wiejskich. Po raz kolejny przyznano małe granty sołeckie i dla kół gospodyń wiejskich, na których skorzystają też mieszkańcy powiatu szczycieńskiego.

Granty marszałka zmieniają małe ojczyzny
Przekazana przez wicemarszałek Sylwię Jaskulską informacja o przyznaniu przez samorząd województwa gminie Dźwierzuty 25 tys. zł na stworzenie miejsca integracji mieszkańców w Nowych Kiejkutach bardzo ucieszyła wójt Mariannę Szydlik

Gdy po raz pierwszy samorząd województwa ogłosił nabór w konkursie „Małe granty sołeckie marszałka województwa” wielu podchodziło do nich nieufnie, nie do końca wierząc, że inwestycje w małą architekturę, doposażenie świetlic wiejskich czy organizację miejsca integracji są istotne dla mieszkańców wsi. Okazało się jednak, że mieszkańcy sołectw bardzo się nimi zainteresowali i dopingują wójtów, poprzez swoje rady sołeckie, do aplikowania o środki marszałkowskie. Właśnie sejmiku województwa przyjął uchwałę rozstrzygającą o dofinansowaniu projektów zgłoszonych podczas tegorocznej edycji. Na liście beneficjentów znalazły się dwie gminy z powiatu szczycieńskiego. Gmina Dźwierzuty otrzyma 25 tys. zł na stworzenie miejsca integracji mieszkańców w Nowych Kiejkutach. Tyle samo środków trafi do gminy Rozogi, a dokładnie do Borków Rozowskich na budowę altany rekreacyjnej.

- Cieszą mnie wszystkie inwestycje podnoszące jakość życia na terenach wiejskich, a są to nie tylko wielkie inwestycje drogowe czy wodno-kanalizacyjne, ale także dobrze działająca świetlic wiejska, uporządkowanie terenu, nowy park czy miejsce na grilla – przyznaje wicemarszałek Jaskulska.

Sukces małych grantów sołeckich sprawił, że samorząd województwa podjął decyzję o przyznawaniu grantów także na działania kół gospodyń wiejskich czy ogrodów działkowych.

- Koła gospodyń wiejskich to obok rad sołeckich i ochotniczych straży pożarnych najprężniej działające organizacje na terenach wsi. Ich aktywność nie tylko przyczynia się do aktywności mieszkańców, ale także do zachowania niematerialnego dziedzictwa naszego regionu poprzez promowanie lokalnej kuchni, tańców czy obrzędów, czyli wszystko to, co łączy nas z naszą małą ojczyzną i naszymi przodkami – wyjaśnia Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Pula przyznanych środków w tegorocznej edycji grantów dla kół gospodyń wiejskich wynosi 150 tys. zł. KGW Lipowej Góry Wschodniej w gminie Szczytno otrzyma 8 tys. zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.