Sukces konkursów: Inwestycje na Warmii i Mazurach przyczynią się do poprawy infrastruktury wiejskiej

Granty na rozwój wsi i ogródków działkowych
Wręczone w imieniu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Marszałka Gustawa Marka Brzezina i Członkinię Zarządu Sylwię Jaskulską granty trafiły do wyróżnionych beneficjentów

Region Warmii i Mazur zyskał wsparcie finansowe na realizację szeregu inwestycji związanych z rozwojem wsi i rodzinnych ogrodów działkowych. Dzięki podpisaniu umów w ramach konkursów „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz “Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2023 roku, wiele miejscowości otrzymało środki na realizację swoich projektów.

Wśród beneficjentów konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” znalazła się gmina Jedwabno, otrzymując wsparcie finansowe na dwa projekty. Rekownica otrzymała 12 500,00 złotych na zagospodarowanie działki gminnej, podczas gdy Dłużek otrzymał tę samą kwotę na poprawę estetyzacji sołectwa. Te inwestycje przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności tych miejscowości.

Urząd Gminy Kiwity otrzymał wsparcie w wysokości 17 149,00 złotych na zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Krekole. Ten projekt przyczyni się do stworzenia atrakcyjnych miejsc do wypoczynku i spotkań dla mieszkańców i turystów.

Gmina Jedwabno otrzymała środki na zagospodarowanie działki gminnej w Rekownicy i poprawę estetyzacji sołectwa Dłużek

Miasto Szczytno otrzymało 15 680,00 złotych na budowę wiaty rekreacyjnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jurand ze Spychowa” w Szczytnie. Ta inwestycja dostarczy działkowcom dodatkowej przestrzeni do wypoczynku i spotkań.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, podkreślił:

- Cieszy mnie ogromnie fakt, że konkursy, których wyniki ogłaszamy dziś, spotkały się z tak dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony społeczności lokalnych. To dowód na to, że mieszkańcy Warmii i Mazur są aktywni i chcą rozwijać swoje społeczności, dbając o ich wygląd i atrakcyjność. Jestem dumny z wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie, i wierzę, że dzięki nim nasz region stanie się jeszcze piękniejszy i bardziej przyjazny dla mieszkańców i turystów.

Miasto Szczytno dzięki pozyskanemu grantowi wybuduje wiatę rekreacyjną na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jurand ze Spychowa”

Sylwia Jaskulska, Członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dodała:

- Inwestycje w rozwój wsi i ogrodów działkowych mają ogromne znaczenie dla naszego regionu. Przyczyniają się one do poprawy warunków życia mieszkańców, rozwijają lokalne społeczności i promują unikalne wartości naszego regionu. Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w kolejnych konkursach, aby razem dbać o wygląd i przyszłość naszych pięknych Warmii i Mazur.