Prokuratura Rejonowa w Szczytnie wszczęła śledztwo dotyczące naruszenia przepisów o prawie autorskim oraz niedopełnienia obowiązków przez jednego z funkcjonariuszy uczelni w związku z prowadzeniem przez niego postępowania dyscyplinarnego wobec innego wykładowcy.

Habilitacja pod lupą prokuratury
Postępowania habilitacyjne funkcjonariuszy WSPol, w tym komendanta - rektora, stały się obiektem zainteresowania prokuratury

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z funkcjonariuszy WSPol wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie w listopadzie ubiegłego roku. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że złożył je ten sam wykładowca, który został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym przez komendanta – rektora Marka Fałdowskiego. Wcześniej zawiadomił on prokuraturę również o możliwych nieprawidłowościach w habilitacji szefa uczelni.

Śledztwo wszczęte w sprawie wykładowcy także dotyczy przebiegu procesu habilitacyjnego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.