Orlen Reklama Top

Wojewoda warmińsko – mazurski wydał decyzję w sprawie zwrotu przez gminę Jedwabno 86 tys. złotych dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Dotyczy to okresu, kiedy placówkę prowadziło stowarzyszenie Helper. Przeprowadzone przez Urząd Wojewódzki kontrole wykazały wówczas nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych środków.

Helper wydał, gmina zapłaci
Wójt Sławomir Ambroziak zapowiada odwołanie od decyzji wojewody, ale gmina i tak zwróci 86 tys. zł, by uniknąć płacenia odsetek

Gmina Jedwabno musi zwrócić Urzędowi Wojewódzkiemu 86 tys. zł dotacji przekazywanej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Decyzję w tej sprawie wydał wojewoda 30 kwietnia. To skutek przeprowadzonych w placówce na początku 2017 r. kontroli.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.