SYMBOL POLSKOŚCI

1 lipca 1906 r. ukazał się w Szczytnie pierwszy numer „Mazura”. W czasach PRL-u gazeta ta była uznawana za jeden z symboli „polskości” Mazur. Początkowo nakład tego pisma wynosił 500 egzemplarzy. Liczono na około 200 abonentów, głównie dawnych czytelników „Gazety Ludowej”. Reszta nakładu miała być rozdawana za darmo.

Historia szczycieńskiego MAZURA
Winieta „Mazura” z 1932 r.

Pierwszym redaktorem pisma od lipca 1906 r. do czerwca 1907 r. był Stanisław Zieliński. Pod jego redakcją „Mazur” miał polski, narodowy charakter. Prezentowano w nim tezę, że Mazurzy są Polakami. Po ucieczce z Mazur zagrożonego procesem Zielińskiego, redaktorem „Mazura” został niemiecki szpieg Hermann Falkenberg. Pismo przyjęło wówczas antypolski charakter. Jego nakład zaczął spadać, część dotychczasowych abonentów nie chciała otrzymywać nawet darmowych egzemplarzy. „Mazur” pod redakcją Falkenberga nie utrzymał się.

REDAKTOR JAROSZYK

W latach 1908 – 1914 redaktorem gazety był Kazimierz Jaroszyk. Pod jego redakcją nakład pisma stopniowo wahał się od 500 do 2 tys. egzemplarzy. Jaroszyk gościł w 1908 r. w Szczytnie i w swoim mieszkaniu Henryka Sienkiewicza. Pobyt polskiego pisarza w Szczytnie wiązał się z drukowaniem w „Mazurze” odcinków „Krzyżaków”.

CZYTA CAŁA WIEŚ

Władze pruskie dysponowały wykradzioną przez Falkenberga listą abonentów „Mazura” i cały czas wywierały na nich presję. Zaczęto im za darmo przesyłać antypolskiego „Pruskiego Przyjaciela Ludu”. Według zachowanych list „Mazura” w 1911 r. prenumerowało 705 osób pochodzących z 143 miejscowości powiatu szczycieńskiego. Pamiętać jednak trzeba, że każdy egzemplarz był czytany przez kilka osób i to często nie tylko z rodziny, ale na przykład sąsiadów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.