PRZY ULICY SZCZYCIEŃSKIEJ

Historia budynku obecnej szkoły w Wielbarku sięga lat dwudziestych minionego wieku.

Historia wielbarskiej szkoły
Budynek wielbarskiej szkoły (lata powojenne)

Ówczesne reformy w oświacie wymogły budowę nowej placówki, która spełniałaby wymogi edukacyjne. Dzięki pozyskanym funduszom kupiono przy Ortelsburgerstraße (obecna ul. Kopernika) teren pod budowę szkoły oraz boiska. Wcześniejsza szkoła, która mieściła się przy Kirchenstraße (obecna ul. Jagiełły), nie spełniała już wymagań. Została ona zniszczona podczas sowieckiego nalotu w 1945 roku. Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się w roku 1927. Pierwszym jej dyrektorem był Fritz Bergmann. W 1933 roku Adolfowi Hitlerowi przyznano tytuł honorowego obywatela miasta, a także patronat nad tutejszą szkołą. Zmieniono również nazwę ulicy Ortelsburgerstraße na ulicę Ericha Kocha.

W CZASIE WOJNY

Wybuch II wojny światowej istotnie wpłynął na życie codzienne mieszkańców Wielbarka, w tym także na edukację szkolną. Coraz więcej nauczycieli otrzymywało przydziały do wojska. Działalność szkoły w znacznej mierze była podtrzymywana dzięki nauczycielom pomocniczym. Pod koniec 1944 roku w szkole funkcjonował larazet, a ograniczone do bardzo małej ilości godzin lekcje odbywały się w barakach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.