Wiemy już, komu burmistrz Bielinowicz wręczy podczas ceremonii otwarcia tegorocznych Dni i Nocy Szczytna medale zasłużonego mieszkańca miasta. Lista nagrodzonych wkrótce się wydłuży. Rada Miejska postanowiła, że osobom tu nie zamieszkałym, a przyczyniającym się do rozwoju miasta, przyznawany będzie tytuł Honorowego Obywatela Szczytna.

Honorowy obywatel

TYTUŁ Z ROZWAGĄ

Radni miejscy zadecydowali, że osobom szczególnie zasłużonym dla miasta będzie przysługiwać tytuł Honorowego Obywatelstwa Szczytna. Będą mogły otrzymać go także, jak mówi uchwała, wybitne osobistości. Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić każdy dorosły mieszkaniec Szczytna. Jego propozycję rozpatrzy specjalna komisja złożona z radnych, a gdy wniosek zyska jej akceptację, uchwałę w tej sprawie podejmie Rada Miejska podczas uroczystej sesji.

- Są ludzie, którzy przyczyniają się do rozwoju i promocji naszego miasta, a nie są jego mieszkańcami. Tytuł Honorowego Obywatela Szczytna ma być wyrazem naszej wdzięczności dla nich - uzasadnia przewodnicząca rady Ewa Czerw. Pomysł pojawił się podczas obrad kapituły przyznającej z okazji Dni i Nocy Szczytna medale dla zasłużonych mieszkańców Szczytna. Grono laureatów ograniczone jest tylko do osób tu zameldowanych. Do tytułu HOS będą mogli aspirować wszyscy obywatele polscy i cudzoziemcy.

Czy jest już wstępna lista kandydatów?

- Nie - odpowiada przewodnicząca. Zapewnia, że tytuł nie będzie nadużywany i wykorzystywany w celach politycznych. - Opiniowaniem kandydatur zajmie się komisja złożona z radnych. Jeśli podejdą do tematu poważnie, nie powinno być problemu.

Burmistrz Paweł Bielinowicz również twierdzi, że nie ma jeszcze swojego kandydata na HOS.

- Do przyznawania tego tytułu trzeba podchodzić z wielką ostrożnością i rozwagą - mówi. - To wielkie wyróżnienie powinno być wręczane raz na cztery lata - dodaje.

ZASŁUŻENI MIESZKAŃCY

Podczas ceremonii otwarcia tegorocznych Dni i Nocy Szczytna burmistrz Bielinowicz wręczy pięć medali zasłużonym mieszkańcom. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Ludomir Bulewicz, długoletni ordynator chirurgii w szpitalu miejskim, Stefan Jankowski, zawodnik Amatorskiego Klubu Biegacza, który w tym roku po raz setny przebiegnie trasę maratonu, Jadwiga Jurkiewicz, długoletnia katechetka, Józef Kusztal, były przewodniczący Rady Miejskiej i Helmut Maczasek, założyciel i prezes "Lazarusa".

(o)

2006.06.28