Trwa I etap plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowany przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i starostwo. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie w nim I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce jest premiowane kwotą 2 tys. zł, a III – 1 tys. złotych. Głosowanie w I etapie wydłużamy do końca miesiąca.

I etap do końca kwietnia
W ubiegłym roku symboliczny czek na 3 tys. zł z rąk starosty Jarosława Matłacha odebrała sołtys Kolonii Beata Nikołajuk

Już po raz 15. redakcja „Kurka Mazurskiego” wraz ze starostwem organizuje Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Jego celem jest docenienie lokalnych liderów oraz promocja działań służących wiejskim społecznościom. Zasady Plebiscytu są proste. Dzieli się on na dwa etapy. W ramach wciąż trwającego pierwszego etapu czytelnicy mogą głosować na wszystkich sołtysów z terenu powiatu. Ich pełne listy prezentowaliśmy w poprzednich wydaniach naszego tygodnika. Ci, którzy otrzymają najwięcej głosów, przejdą do drugiego etapu. Znajdzie się w nim 15 sołtysów – finalistów. W gronie tym będzie po dwóch przedstawicieli każdej gminy. Wyjątkiem jest największa w powiecie gmina Szczytno, z której do finału wejdzie 3 sołtysów. W drugim etapie można głosować już tylko na naszych finalistów. Kupony, za pomocą których oddawane są głosy, drukujemy w kolejnych wydaniach „Kurka”. Po czytelnym wypełnieniu należy dostarczyć je osobiście lub za pośrednictwem poczty do redakcji mieszczącej się przy ul. Ogrodowej 30/2. Ważne są tylko oryginalne kupony wycięte z naszego tygodnika.

Głosowanie w I etapie przedłużamy do końca kwietnia. Na początku maja podamy listę finalistów tegorocznej edycji i rozpoczniemy II etap plebiscytu. Podobnie jak w latach ubiegłych, przewidziane są atrakcyjne nagrody. Sołectwo, którego reprezentant zajmie I miejsce, otrzyma od starosty 3 tys. zł, II miejsce jest premiowane kwotą 2 tys. zł, a III miejsce – 1 tys. złotych. Finaliści otrzymają pamiątkowe statuetki oraz roczną prenumeratę „Kurka”. Indywidualny upominek – niespodziankę dostanie także tegoroczny zwycięzca.

(ew)