Gmina Dźwierzuty chce ratować przed degradacją i zniszczeniem położone na jej terenie obiekty zabytkowe. Dlatego będzie zabiegać o pozyskanie dla nich finansowego wsparcia z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Idą zabytkom na ratunek
Jest szansa, że finansowe wsparcie uda się pozyskać na m. in. renowację kościoła ewangelickiego w Dźwierzutach

Podczas sesji, która miała miejsce 2 stycznia br. radni gminy Dźwierzuty przyjęli uchwałę, w której określili zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. To ich reakcja na ogłoszony niedawno Rządowy Program Odbudowy Zabytków, który ma na celu przywrócić blask zabytkom w całej Polsce.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.