Zarząd Powiatu podjął uchwałę dotyczącą podziału środków dla stowarzyszeń. Z puli 110 tys. zł najwięcej, bo 40 tys. zł trafi na realizację działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ile dostaną stowarzyszenia?
Z puli przeznaczonej na sport organizatorom 31. Maratonu Juranda przyznano 14 tys. zł

KULTURA I SZTUKA

W powiecie rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 r. Po zmianie przepisów, decyzja dotycząca podziału środków od początku do końca należy tylko do Zarządu Powiatu, który dokonuje też oceny formalnej i merytorycznej. Wcześniej robiła to komisja opiniująca, w skład której wchodzili m.in. sekretarz powiatu oraz przedstawiciele stowarzyszeń. Dziś jej rola sprowadza się jedynie do wydania opinii.

W tym roku do podziału było 110 tys. zł, z czego najwięcej, bo 40 tys. zł przyznano stowarzyszeniom zajmującym się szeroko pojętą kulturą i sztuką.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.