Kontynuujemy w tym tygodniu przegląd aktualnych oświadczeń majątkowych radnych miejskich w Szczytnie, które porównujemy do zeznań złożonych przez nich na początku kadencji. Przypominamy, że w większości oświadczeń odnotowana jest współwłasność małżeńska.

radny

PAWEŁ GRZEGORCZYK

Ile im przybyło?

Dobrze mijającą kadencję wspominać będzie lider zespołu „Hunter” Paweł Grzegorczyk. Co prawda obecne mieszkanie – 47 m2 (130 tys. zł) jest mniejsze od poprzedniego - 73 m2(200 tys. zł), ale przybył za to nowy dach nad głową – dom o pow. 180 m2, wartości 350 tys. zł. Zwiększył się też zasób zgromadzonych oszczędności - z 12,4 do 21,7 tys. zł i utrzymał na tym samym poziomie – 1450 m2 areał rolny, choć jego wartość też poszła w górę - z 65 do 80 tys. zł. Radnemu – muzykowi poprawiło się również na innych polach. Dieta radnego wzrosła z 15,1 do 18,8 tys. zł, dieta członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” z 1,7 do 5,3 tys. zł, a dochody z tytułu praw autorskich – z 2,3 do 39,2 tys. zł. Do tego przybyła jeszcze nowa pozycja – dochody z tytułu działalności wykonywanej osobiście, które sięgnęły 21 tys. zł. Nic dziwnego zatem, że radny mógł pozwolić sobie na zadłużenie w wysokości 60 i 50 tys. złotych.

radny

RAFAŁ KIERSIKOWSKI

Zdecydowanie skromniej, na tle poprzednika, prezentuje się dorobek majątkowy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu – dziś, a cztery lata temu - operatora Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.