Wartość zrealizowanych w powiecie szczycieńskim projektów unijnych z perspektywy 2007-2013 sięgnęła 665 mln zł. Ponad 2/3 tej kwoty objęło miasto i gminę Szczytno.

Ile wybraliśmy z unijnej kasy?

WARSZAWA NA CZELE

Wiemy już, ile środków finansowych trafiło do polskich gmin w ramach dofinansowania projektów unijnych z perspektywy 2007-2013. Dane opublikował niedawno GUS. Chodzi o fundusze dostępne w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych RPO.  Pod uwagę brane były projekty realizowane nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego, ale wszystkie działające na jego terenie podmioty.

Ranking dotyczący wartości podpisanych umów o dofinansowanie unijne z mijającej perspektywy otwiera Warszawa z kwotą 35,1 mld zł. W czołówce są jeszcze: Wrocław (12,5 mld zł), Gdańsk (10,5 mld zł) i Kraków (10,4 mld zł).

Z województwa warmińsko-mazurskiego najwyższe 20. miejsce zajmuje Olsztyn (3,1 mld zł) wyprzedzając Elbląg (2,1 mld zł) i Olsztynek (805 mln zł). Na kolejnych miejscach znalazły się: gmina Iława (709 mln), gmina Elbląg (720 mln zł), Nidzica (753 mln zł), gmina Ełk (587 mln), Ostróda (444 mln zł), Iława (308 mln zł), Lidzbark Warmiński (328 mln zł) i gmina Szczytno (275 mln zł).

JAK WYPADLI NASI

Wartość projektów z dofinansowaniem unijnym dało gminie Szczytno 251. miejsce w Polsce.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.