Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczęła nowy rok akademicki 2019/2020. Tego samego dnia odbyła się także promocja na pierwszy stopień oficerski.

Inauguracja i promocja
Wśród promowanych na pierwszy stopień oficerski znalazło się 37 kobiet

Inauguracja nowego roku akademickiego miała miejsce 4 października w Auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego. Wśród przybyłych gości byli m.in.: Iwona Arent – poseł na Sejm RP, Mirosław Sanek – zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Wojciech Maksymowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

Wprowadzeniem sztandaru, złożeniem meldunku, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz wystąpieniem komendanta-rektora WSPol insp. dra hab. Marka Fałdowskiego rozpoczęła się główna uroczystość inauguracyjna. Nawiązał on m.in. do działań podjętych w uczelni spowodowanych nową ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Dodał również, że w ubiegłym roku  podjęte zostały działania w celu uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Część swojego przemówienia, komendant-rektor poświęcił omówieniu przeprowadzonej reorganizacji i utworzeniu jednego silnego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

Ważnym momentem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku - studentów cywilnych oraz studentów-funkcjonariuszy, którzy złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali listy gratulacyjne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.