Brak konsultacji społecznych w sprawie szacowanej na 70 mln zł budowy InnoPolice oraz niepewność związana z kosztami utrzymania obiektu niepokoją część radnych. – Projekt jest piękny, ale czy miasto nie będzie musiało do niego dokładać potężnych pieniędzy? – zastanawia się jeden z nich, Robert Siudak.

InnoPolice ze znakami zapytaniaNIEPOKÓJ RADNEJ

Budowa szacowanego na 70 mln zł centrum nauki o bezpieczeństwie InnoPolice jest zapowiadana jako sztandarowa inwestycja bieżącej kadencji szczycieńskiego samorządu. Większość, bo 85% środków na ten cel ma pochodzić z funduszy unijnych. Koszty, które pokryje miasto to ok. 10 mln złotych. Do tej pory z miejskiej kasy nie wydano na realizację zadania ani złotówki. Dopiero podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej wprowadzono do budżetu 150 tys. zł na program funkcjonalno-użytkowy pozwalający podjąć dalsze kroki w kierunku budowy InnoPolice.

Projekt ten rodzi jednak szereg pytań i wątpliwości, w tym także u części radnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.