Miniony piątek był w Przeździęku Wielkim  dorocznym świętem pieczonego ziemniaka. Miejscowa Filia Gminnej Biblioteki Publicznej gościła dzieci z Wielbarka, Przeździęku Wielkiego, Baranowa oraz innych okolicznych miejscowości.

Integracja przy ziemniakach
Uczestnicy spotkania integrowali się poprzez wspólne zabawy

Spotkanie pn. „Dzień Pieczonego Ziemniaka”, odbywa się już od kilku lat i ma na celu integrację dzieci z różnych miejscowości z terenu gminy Wielbark. Uczestnicy spotkania integrowali się poprzez wspólne zabawy, gry, konkursy z ziemniakiem w roli głównej.  Radości i uśmiechu przy tym było co niemiara. Po zakończeniu zabaw wszyscy uczestnicy ruszyli do degustacji pieczonych w ognisku ziemniaków i kiełbasy. Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku i Filia w Przeździęku Wielkim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku we współpracy z sołtysami.

(m)