W Wyższej Szkole Policji nieobsadzonych jest średnio kilkadziesiąt etatów mundurowych. W latach 2012 – 2014 oszczędności z tego tytułu wyniosły ok. 6 mln złotych. Środki te jednak nie wróciły do budżetu państwa, lecz w większości zostały wydane na nagrody oraz dodatki służbowe i funkcyjne. Taka sytuacja może dziwić, zwłaszcza w kontekście tego, że wiele komend policji boryka się z niedoborami finansowymi skutkującymi prośbami do samorządów o zakup m.in. radiowozów.

Intratne wakaty

6 MILIONÓW NIE WRACA DO BUDŻETU

Polska policja otrzymuje z budżetu państwa publiczne pieniądze na 102,3 tysiące etatów. Tymczasem obsadzonych jest ich niespełna 98 tysięcy. Wakaty na stanowiskach mundurowych występują także w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Na koniec 2012 r. było ich 44, 2013 r. – 33, a 2014 r. – 18. W ciągu tych lat oszczędności z tego tytułu wyniosły łącznie ok. 6 mln złotych. Wydawać by się mogło, że środki te powinny wracać do budżetu państwa i być rozdzielane choćby na komendy powiatowe, które od dawna zmagają się z niedoborami finansowymi. To powoduje, tak jak w przypadku jednostki szczycieńskiej, że brakuje pieniędzy na wiele bieżących potrzeb, w tym zakup nowych pojazdów. W efekcie komendant powiatowy jest zmuszony prosić o wsparcie samorządy lokalne, co rodzi szereg kontrowersji oraz zależności między władzą a służbą mundurową stojącą na straży przestrzegania prawa.

DODATKI, NAGRODY, ODPRAWY ...

Na co zatem przeznaczane są pieniądze zaoszczędzone w WSPol na wakatach? Okazuje się, że w większości na wydatki osobowe.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.