Prowadzona przez miasto inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie sieci wodno – kanalizacyjnej z jednej strony cieszy mieszkańców ul. Tatarkiewicza, z drugiej – niepokoi. Już teraz mają oni duży problem z dojazdem do swoich posesji w związku z trwającymi robotami i martwią się, czy wykonawca po ich zakończeniu doprowadzi drogę do stanu używalności.

Inwestycja z mieszanymi uczuciami
Inwestycja na ul. Tatarkiewicza ma się zakończyć do 15 listopada tego roku

Na ul. Tatarkiewicza trwa inwestycja związana z modernizacją, przebudową i rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej. Mieszkańcy czekali na nią od lat. Blisko 20 lat temu przyłącza wodociągowe kilkoro z nich wykonało zresztą na własny koszt. Prowadzone obecnie roboty budzą u nich mieszane uczucia, bo poza radością jest też niepokój o stan prowadzącej do ich posesji nieutwardzonej drogi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.