Tylko w kadencji 2018-2023 Gmina Jedwabno przeznaczyła na inwestycje łącznie 32 miliony złotych, co stanowiło 25% jej łącznego budżetu z tego okresu.

Inwestycje Gminy Jedwabno - materiał informacyjny
Budowa i otwarcie PSZOK w Jedwabnie

Jeszcze większe wrażenie robią inwestycje tej niewielkiej ludnościowo gminy liczącej zaledwie 3 617 mieszkańców, gdy prześledzi się je w okresie ostatnich 10 lat, począwszy od 2014 roku. W tym czasie roczny budżet Gminy Jedwabno uległ podwojeniu z około 19 milionów złotych do prawie 40 milionów złotych. Realizowano projekty zarówno duże jak i małe, poprawiając warunki życia mieszkańców. Od 2014 roku w Gminie Jedwabno wybudowano łącznie 46 kilometrów nowych dróg. Były to zarówno drogi gminne i powiatowe, jak również po wielu interwencjach u wyższych władz drogi wojewódzkie i krajowe. Nowe drogi powstały w Lipnikach, Małszewie, Burdągu, Waplewie, Witowie, Nowym Dworze, Dzierzkach, Witówku, Warchałach, Nartach, Jedwabnie, Piduniu, Rekownicy, Szuci, Nowym Borowym i Kocie. Od 2014 roku na terenie gminy Jedwabno wybudowano 60 kilometrów kanalizacji i 80 kilometrów wodociągów. Dzięki temu dostęp do wody uzyskały lub właśnie uzyskują Brajniki, Warchały, Narty, Witówko, Dzierzki, Nowy Dwór, Witowo, Małszewo, Piduń, Rekownica. Kanalizację wybudowano w Burdągu, Małszewie, Waplewie, Nowym Dworze, Dzierzkach, Witówku, Lipnikach, Piduniu i Rekownicy. Dzięki temu sieć kanalizacyjna dotarła do granic administracyjnych Gminy Jedwabno. W chwili obecnej ponad 90% mieszkańców Gminy Jedwabno posiada dostęp do wodociągu i kanalizacji. Na przestrzeni ostatnich lat zgazyfikowano część miejscowości Jedwabno. Sieć gazową położono na ulicach Warmińskiej, Słonecznej, Mazurskiej, Olsztyńskiej i Leśnej. Dzięki dotychczasowej gazyfikacji Jedwabna i wyłączeniu z użytkowania dwóch osiedlowych kotłowni węglowych w Jedwabnie jakość powietrza w tej miejscowości znacząco się poprawiła. Przejście osiedli mieszkaniowych w Jedwabnie na ogrzewanie gazowe uchroniło ich mieszkańców przed wielkimi podwyżkami cen ciepła spowodowanymi bardzo wysokimi cenami węgla w sezonie grzewczym 2022/2023. W okresie 2014-2023 w Gminie Jedwabno realizowano także inwestycje w zakresie gospodarki śmieciami, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej, edukacji, cyfryzacji i wielu innych dziedzin.

Budowa nowych remiz OSP w Gminie Jedwabno
Budowa kanalizacji i wodociągu w Piduniu, Rekownicy, Małszewie i Witówku
Gazyfikacja Jedwabna
Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego MAN dla OSP Jedwabno
Kącik pszczelarski w Rekownicy
Wiata i fotobudka w Dłużku
Budowa kanalizacji i drogi w Jedwabnie za Halą Sportową
Gmina Jedwabno to także ciekawe wydarzenia dla mieszkańców i turystów
Budowa mostu i drogi w Witówku
Remont świetlicy wiejskiej w Nartach
Budowa drogi w Osadzie Burdąg
Budowa dróg Piduń-Rekownica, Narty-Warchały, Lipniki i wielu innych