Budowa przedszkola i rozpoczęcie prac związanych z uzbrajaniem terenów przemysłowych w Szymanach to jedne z wielu zadań, jakie zwiększyły wykaz tegorocznych inwestycji w gminie Szczytno.

Inwestycje gonią iwnestycje
Zaproponowana przez wójta Sławomira Wojciechowskiego zmiana systemu dożywiania uczniów i przedszkolaków ma ograniczyć koszty ponoszone przez gminę na to zadanie

Już nie 20, jak zapisano w tegorocznym budżecie gminy Szczytno, a 30 milionów złotych samorząd zamierza przeznaczyć na inwestycje. Na zwołanych od początku roku czterech sesjach Rady Gminy radni na wniosek wójta zatwierdzili nowe zadania. Największym będzie budowa przedszkola na ul. Łomżyńskiej, którego koszt szacowany jest na 3,8 mln zł. W tym roku planowane jest też rozpoczęcie działań związanych z uzbrojeniem terenów przemysłowych przy lotnisku w Szymanach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.