Ponad połowę tegorocznych wydatków powiatu zapisano po stronie inwestycji. Wiadomo, że plan jest nierealny, ale skarbnik Henryk Samborski broni swojej koncepcji. – Budżet musi być elastyczny – tłumaczy przyznając, że nie wszyscy są do tego przekonani.

Inwestycje na wyrost

PRZEŁOMOWY PLAN

Po raz pierwszy ogólne wydatki powiatu szczycieńskiego radni zaplanowali w kwocie przekraczającej 100 mln zł. Po raz pierwszy też wydatki majątkowe (56,6 mln zł) przekraczają bieżące (49 mln zł).

Nikt, łącznie ze skarbnikiem powiatu Henrykiem Samborskim, nie ukrywa, że realizacja wszystkich pozycji inwestycyjnych jest mało realna.

- Na pewno inwestycje grubo przekroczą 20 mln zł – zapewnia skarbnik. Dlaczego zatem w budżecie zaplanowano je na poziomie ponad dwukrotnie większym?

- Budżet musi być elastyczny – powtarza swoją znaną już dewizę skarbnik, przyznając, że ma ona, także wśród radnych powiatowych, krytyków. Skarbnik uważa jednak, że powiat powinien się nastawić na jak najszersze pozyskiwanie źródeł finansowych z różnych funduszów i rezerw, których jest bardzo dużo.

- Doświadczenie pokazuje, że takie działanie jest dobre, bo powiat szczycieński osiąga bardzo dobre wyniki w inwestycjach i zdobywaniu środków zewnętrznych, a to właśnie spowodowane jest elastycznym planowaniem – przekonuje Henryk Samborski.

ZADANIA STARE I NOWE

Największe zadania w tegorocznym budżecie stanowią te, których nie udało się zrealizować w roku ubiegłym, ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego. Są to inwestycje wieloletnie: przebudowa dróg Konopnickiej i Leyka (plan na 2009 rok – 9 mln zł) oraz rozbudowa szpitala (8,8 mln zł) i ZS nr 2 (8 mln zł). Rozpoczęcie prac wciąż uzależnione jest od tego, czy starostwu uda się pozyskać na nie fundusze z unii, bądź budżetu państwa. Najbliższa realizacji jest rozbudowa bazy gastronomiczno-hotelarskiej w ZS nr 2. Towarzyszyć jej ma budowa hali sportowej (2,7 mln zł). Na to zadanie starostwo zamierza zabiegać o 30% dofinansowanie z wpływów z gier losowych.

Oprócz rozbudowy szpitala, w budżecie przewidziano blisko 3 mln zł na jego doposażenie. W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa przyznał już dla Szczytna ponad 1 mln z RPO zł na zakup nowoczesnego sprzętu służącego rozwojowi chirurgii miniinwazyjnej. Modernizacja oddziału ginekologii pochłonie 300 tys. zł, a zakup nowej karetki – 380 tys. zł.

Sporo środków przewidziano na realizację zadań drogowych. Ich zakres warunkować będzie w dużej części to, czy uda się na nie pozyskać fundusze zewnętrzne. Dotyczy to przede wszystkim dużych zadań, oprócz wymienionej już przebudowy ulic Konopnickiej i Leyka w Szczytnie, także modernizacji drogi Szczytno-Rudka-Wały (3,5 mln zł), Krzywonoga-Michałki (2,8 mln zł) czy Rudka-Piecuchy-Małdaniec-Wały (4,1 mln zł). Pewne natomiast są realizowane w ramach „schetynówek”przebudowy dróg Szczytno-Zabiele (1,6 mln zł) i Wielbark-Mącice (3,5 mln zł). Udział finansowy będą w nich miały także samorządy, przez które przebiegają wymienione drogi. Podobna zasada obowiązywać ma przy realizacji innych inwestycji drogowych, takich jak budowa chodnika prowadzącego do cmentarza w Spychowie (0,5 mln zł), chodników w Grzegrzółkach i Rusku Wielkim (po 0,5 mln zł), modernizacji drogi w Kołodziejowym Grądzie (2,2 mln zł), Kolonii i Farynach (po 1 mln zł), a także odcinka drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy (0,5 mln zł).

Inwestycje oświatowe obejmą budowy boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół nr 1 i 3 (po 600 tys. zł), wymiany dachów w ZS 3 (250 tys. zł) oraz w budynku szkolnym i internacie SOSW (400 tys. zł), a także docieplenie i wymianę elewacji w internacie przy ZS 3.

- Ten budżet jest bardzo ambitny – ocenia starosta Jarosław Matłach. – Musimy planować, aby wiedzieć, do czego Zarząd i Rada Powiatu zmierzają.

(o)/Fot. A. Olszewski