Woda dostarczana z wodociągu w Wawrochach nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu. Ostatnie badania jej jakości wykazały ponadnormatywne stężenie manganu i żelaza. Nadmiar żelaza wykryto też w wodzie dostarczanej ze stacji w Szymanach.

Inwestycje z konsekwencjami
Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach ma się zakończyć w połowie listopada. Do tego czasu dyrektor sanepidu wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z tamtejszego wodociągu

Realizowane w gminie Szczytno modernizacje dwóch stacji uzdatniania wody w Szymanach i Wawrochach przynoszą uboczne skutki. Okazuje się, że dostarczana z tymczasowych stacji woda nie spełnia wymaganych norm. Przeprowadzone przez sanepid w Szczytnie badania wykazały najpierw ponadnormatywne stężenie żelaza w wodzie dostarczanej ze stacji w Szymanach, a kilka dni później kolejne badanie wody przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Rudce, zasilanej ze stacji w Wawrochach wykazało w niej nadmiar manganu i żelaza.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.