Na realizację zadań inwestycyjnych w gminie Rozogi przeznaczono w ubiegłym roku 6,9 mln zł, czyli więcej niż przyniosły do budżetu dochody własne. Udało się to dzięki pozyskaniu znacznych środków unijnych i zaciągnięciu kredytu.

Inwestycje z unijnym wsparciem
Wójt Zbigniew Kudrzycki: - Struktura naszych dochodów wynika z rolniczego charakteru gminy

Ubiegłoroczne dochody gminy Rozogi wyniosły 35,1 mln zł. W zdecydowanej większości złożyły się na nie subwencje i dotacje zewnętrzne. Dochody własne sięgnęły zaledwie 6,4 mln zł, czyli 18% ogółu dochodów. Tu dominowały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1,8 mln zł i podatku od nieruchomości – 1,7 mln zł. - Struktura naszych dochodów wynika z rolniczego charakteru gminy, co powoduje określone konsekwencje – oceniał tradycyjnie niski poziom dochodów własnych w gminie Rozogi wójt Zbigniew Kudrzycki.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.