Najwięcej środków w tegorocznych inwestycjach gmina Rozogi przekaże na przebudowy dróg. Ich wybór wzbudza kontrowersje. Radny Dzierlatka zarzuca, że to efekt działań lobbystycznych dwojga radnych powiatowych.

Inwestycje z wątpliwościami

Tegoroczne dochody gminy Rozogi zaplanowano w wysokości 21,3 mln zł. Największą pozycję stanowić będą dotacje i subwencje – 15,8 mln zł. Na dochody własne (3,9 mln) złożą się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (1,3 mln) oraz wpływy z podatków: od nieruchomości (990 tys.), rolnego (298 tys.) i leśnego (282 tys.). Wydatki mają sięgnąć 22 mln zł, z czego najwięcej pochłonie: oświata (8,6 mln) i pomoc społeczna (5,6 mln). Na zadania majątkowe zarezerwowano 2,9 mln, czyli 13% ogółu wydatków.

SPOŁECZEŃSTWO NAS ROZLICZY

W wykazie planowanych inwestycji dominują zadania drogowe. Ich wybór wzbudził wśród radnych kontrowersje, którymi dzielili się podczas sesji Rady Gminy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.