Już dawno samorząd szczycieński nie planował tak szeroko zakrojonych inwestycji. W projekcie przyszłorocznego budżetu na liście zadań znalazło się aż 35 pozycji. Oprócz kontynuacji poprawy stanu miejskich ulic są wśród nich jeszcze m.in.: budowa bloku komunalnego, termomodernizacja SP nr 6 i przedszkola przy ul. Konopnickiej oraz wykonanie elewacji ratusza i rewitalizacja ruin.

Inwestycyjny boom
Odnowienie elewacji szczycieńskiego ratusza ma się przyczynić nie tylko do poprawy estetyki, ale i podniesienia walorów turystycznych miasta

PRZEBUDOWA ULIC

Znamy już projekt budżetu Szczytna na 2017 r. Dochody miasta ustalono w wysokości 96 mln zł, a wydatki – prawie 104 mln zł. - Znaczący wzrost w obu tych pozycjach wynika po części z wprowadzania nowych świadczeń z zakresu opieki społecznej – tłumaczy skarbnik Alina Gajkowska. Na bardzo wysokim pułapie zaplanowano przyszłoroczne inwestycje. Samorząd zamierza wydać na nie ponad 20 mln zł, co stanowi blisko 21% wszystkich wydatków. Na liście zadań, podobnie jak w latach ubiegłych, znalazły się te związane z poprawą infrastruktury drogowej. W przyszłym roku przebudowy doczekają się ulice Suwalska i Pomorska (1,4 mln zł). Przedsięwzięcie to zostanie dofinansowane z rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Nowa nawierzchnia pokryje też ul. Wasińskiego (300 tys. zł). Znaczne zmiany szykują się również na ul. Lanca. W planach jest położenie nowej nawierzchni oraz chodników po obu jej stronach, a także budowa zatok postojowych (900 tys. zł). - Chcemy poprawić tam sprawność komunikacji mieszkańców, bo na tej ulicy znajdują się dwie szkoły oraz wiele bloków mieszkalnych – uzasadnia burmistrz Szczytna Danuta Górska. Zmorą kierowców jest obecnie przemieszczanie się ul. Korczaka. W przyszłym roku ma się to zmienić. Przebudowa tego wąskiego odcinka pochłonie pół miliona złotych. Z kolei na pl. Wolności, w związku z wymogami konserwatora zabytków, pojawią się kocie łby, takie same jak te wykonane już w tym roku na sąsiedniej ul. Żeromskiego. Na to zadanie miasto przeznaczy 350 tys. złotych. Samorząd zarezerwował także środki na wykonanie dokumentacji ulic Kopernika (30 tys. zł) i Kwiatowej (20 tys. zł. W związku z przebudową ulic Leyka, Piłsudskiego, Polskiej i Wileńskiej w budżecie zarezerwowano 100 tys. zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

RATUSZ, DZIEDZINIEC, RUINY

Wśród zaplanowanych przez samorząd miejski przedsięwzięć są takie, które mają wpłynąć na poprawę estetyki Szczytna oraz podniesienie jego atrakcyjności turystycznej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.