Emil Leyk, działacz ruchu mazurskiego, inżynier i przedsiębiorca, który w czasie wojny, jako oficer Wehrmachtu, współpracował z polskim i greckim ruchem oporu, doczekał się tablicy pamiątkowej w Wielbarku. Została ona odsłonięta na domu należącym niegdyś do rodziny Leyków, w pobliżu ich dawnego tartaku oraz cegielni.

Inżynier, który kochał Mazury
Odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Emilowi Leykowi dokonali jego syn Wiktor Marek Leyk (z prawej) i burmistrz Wielbarka Grzegorz Zapadka

MAZURSKI HANS KLOSS

Emil Leyk to postać, o której można by nakręcić trzymający w napięciu film. Nic dziwnego, że uchodzi za pierwowzór serialowego Hansa Klossa. Urodzony w podszczycieńskich Lemanach syn Gottlieba Leyka i brat Fryderyka, był uzdolnionym inżynierem, architektem i innowatorem, a także działaczem ruchu mazurskiego. W 1919 r. wybudował w Wielbarku dom, tartak i cegielnię. Majątek utracił po plebiscycie 1920 r., kiedy to opowiedział się po stronie polskiej. Za swoje przekonania był przez Niemców prześladowany, a podczas jednego z zebrań przedplebiscytowych dotkliwie pobity. Brał udział w dwóch wojnach światowych. Podczas pierwszej został ranny w trakcie bitwy pod Łodzią.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.