Szkolenie wszystkich zainteresowanych mieszkańców z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED – to najnowsza inicjatywa Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Jej celem jest przygotowanie ludzi na wypadek, gdy przyjdzie im ratować czyjeś życie.

Jak bez stresu ratować życie drugiemu
Dyrektor Małgorzata Mroczek przeszła już szkolenie i zapewnia, że obsługa defibrylatora jest bardzo prosta

Od pewnego czasu przy wejściu do wszystkich placówek Banku Spółdzielczego w Szczytnie zamontowane są pojemniki z automatycznymi defibrylatorami zewnętrznymi AED. To urządzenia, które służą ratowaniu życia ludzkiego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Użyć go może każda osoba, która jest świadkiem takiego zdarzenia. Nie musi mieć wykształcenia medycznego, bo urządzenie jest skomputeryzowane i za pomocą poleceń głosowych i wizualnych wskazuje jakie należy wykonać czynności.

Chociaż obsługa defibrylatora AED jest prosta, to praktyka pokazuje, że ludzie odczuwają lęk przed jego użyciem, obawiając się, że nie dadzą sobie rady i zamiast pomóc, tylko zaszkodzą potrzebującemu pomocy. Mając to na uwadze, władze Banku Spółdzielczego w Szczytnie postanowiły przeprowadzić na terenie powiatu cykl szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.