Z końcem maja, po wielu miesiącach nauki zdalnej, uczniowie wracają do szkolnych ław. Aby im ten powrót ułatwić, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 zorganizowano debatę z udziałem przedstawicieli samorządu uczniowskiego, harcerzy, dyrekcji, nauczycieli, pedagoga oraz rodziców. W jej trakcie dzieci podzieliły się swoimi obawami związanymi z nową dla nich sytuacją.

Jak bezboleśnie wrócić do szkoły?
Petycje ze swoimi postulatami uczniowie i harcerze przekazali dyrektor SP z OI nr 2 Katarzynie Ulatowskiej

Uczniowie, którzy już za niespełna dwa tygodnie wrócą do nauki stacjonarnej, mają wiele związanych z tym obaw. Wychodząc naprzeciw dzieciom i chcą ułatwić im powrót do szkolnych ław, w Szkole Podstawowej z OI nr 2 zorganizowano debatę poświęconą temu zagadnieniu. Udział w niej wzięli przedstawiciele samorządu uczniowskiego, harcerze, pedagog, dyrekcja oraz członkowie Rady Rodziców.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.