Na terenie gminy Świętajno obowiązywać będzie zakaz handlu alkoholem w godzinach nocnych. Wprowadzone zostaną nowe limity dotyczące liczby punktów jego sprzedaży, a także określona minimalna ich odległość do obiektów chronionych.

Jak handlować alkoholem?
Sekretarz Piotr Szopiński (z prawej) zaproponował wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godz. 23.00 - 6.00. Radny Andrzej Bełcikowski ostrzega, aby z ograniczeniami nie iść zbyt daleko

ZMIANY W USTAWIE

W marcu br. weszły w życie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do 9 września br. gminy mają czas, aby się do nich dostosować. Inaczej będą ustalane limity sprzedaży napojów alkoholowych. Do tej pory dotyczyły one tylko punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej. Teraz nakładane one będą oddzielnie na 3 rodzaje alkoholu, spożywane na miejscu i poza nim.

Dziś w gminie Świętajno dla punktów gastronomicznych wydanych jest 7 pozwoleń na piwo, 2 – na wino i 2 – na wódkę, dla sklepów - odpowiednio: 19, 15 i 16. Władze gminy proponują, aby limity dla poszczególnych grup alkoholu wynosiły:

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.