W Gromie zainaugurowano cykl szkoleń dla radnych i sołtysów z całego powiatu na temat zarządzania samorządem terytorialnym i udziału obywateli w realizacji jego zadań. Zajęcia odbywają się w miejscowej szkole a wykładowcami są pracownicy naukowi z Bydgoszczy i Olsztyna. Współpracę zadeklarowali też prezesi Samorządowych Kolegiów Odwoławczych z Torunia i Warszawy.

limg("11_FOTO B.JPG", "Wykładowca Andrzej Kozłowski i jego „uczniowie”- samorządowcy

z powiatu szczycieńskiego");

Podczas pierwszych zajęć dr Andrzej Kozłowski z UW-M w Olsztynie mówił o zaletach planowania wieloletniego i konstruowania budżetów w układzie zadaniowym. Tak jest to robione m.in. w Wielkopolsce i Małopolsce, ale już nie na Warmii i Mazurach.

- Chodzi o to, żeby i tutaj zaszczepić potrzebę budowania budżetów transparentnych, aby były one zrozumiałe dla większości obywateli – mówił dr Kozłowski.

Uczestniczący w szkoleniu jako gość poseł Jerzy Szmit chwalił inicjatywę podjętą przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom.

- Normalna, zdrowa demokracja może funkcjonować tylko wtedy, gdy ludzie mają świadomość wpływania na to, co się wokół nich dzieje. A podstawowym warunkiem do tego jest wiedza – mówił poseł. Następne spotkanie będzie poświęcone nadzorowi nad samorządem terytorialnym (są jeszcze wolne miejsca, kontakt: ).

(o)