Gdzie najbliżej nas są schrony? Pytania takie od wybuchu wojny w Ukrainie są często zadawane. Odpowiedź na nie postanowiła dać Państwowa Straż Pożarna, przygotowując aplikację z mapą schronów, ukryć i miejsc doraźnego schronienia. W powiecie szczycieńskim mamy do czynienia tylko z tymi ostatnimi, których rolę pełnią piwnice.

Jak się schować, to tylko w piwnicy
W powiecie jest ponad 500 miejsc doraźnego schronienia w piwnicach budynków

W minionym tygodniu w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się konferencja, podczas której wiceminister Maciej Wąsik, wspólnie z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, zaprezentowali wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności.

Podczas działań strażaków zinwentaryzowano 234 735 obiektów budowlanych na terenie kraju. Sklasyfikowane zostały jako budowle ochronne, czyli schrony i ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia (MDS).

Z przedstawionych na konferencji danych wynika, że pojemność tych obiektów przekracza populację Polski. W przypadku zagrożenia może się w nich schronić w sumie ponad 49 mln osób.

Państwowa Straż Pożarna przygotowała również aplikację, za pomocą której każdy może znaleźć najbliższe swojemu miejscu zamieszkania schronienie w przypadku zagrożenia. Powstała ona na bazie przeprowadzonej w czwartym kwartale ubiegłego roku przez strażaków inwentaryzacji. Zostały jej poddane wszystkie pomieszczenia należące do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Jak wygląda sytuacja w powiecie szczycieńskim?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.