W Szczytnie powstał nowy Dom Dziecka nr 2. Mieści się on obok starej placówki, w małym budynku, który służył wcześniej jako świetlica socjoteraupetyczna. Uroczyste otwarcie nastąpiło z początkiem września z udziałem władz powiatu i zaproszonych gości.

Jak w dużej rodzinieZgodnie z wytycznymi UE, duże domy dziecka mają być systematycznie likwidowane i po 2021 r. powinny funkcjonować już tylko jako małe placówki, liczące maksymalnie 14 wychowanków. Zgodnie z tym, władze powiatu zadecydowały, by nieduży budynek stojący obok starego domu dziecka, a który służył jako świetlica, zaadaptować na mały dom dziecka. Koszt przeróbek i remontu wraz z wyposażeniem wyniósł około 300 tys. złotych.

Na razie w nowym obiekcie mieszka sześcioro wychowanków, ale docelowo będzie ich czternaścioro, od 10. do 25. roku życia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.