SZCZYTNO - miasto zagrożone zapaścią

Przed nami jesienne wybory samorządowe. Kandydaci do nowych władz miasta w czasie kampanii zaprezentują swoje wizje rozwoju Szczytna. Wydaje się, że nieodzownym przy tym będzie uwzględnienie aktualnej analizy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pt. „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.

Wynika z niej, że Szczytno jest zagrożone zapaścią. Zakwalifikowano je do grona 122 średnich miast w Polsce tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Gorszą sytuację od nas w województwie warmińsko-mazurskim stwierdzono tylko w Bartoszycach, Kętrzynie i Braniewie. Jeszcze bardziej dramatycznie przedstawia się prognoza demograficzna. Do 2030 roku liczba mieszkańców Szczytna ma zmniejszyć się aż o 16,2%. To klasyfikuje nas na niechlubnym czwartym miejscu w Polsce.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dyskusji. Jako pierwszy głos zabiera Krzysztof Połukord, były długoletni dyrektor szczycieńskiego oddziału PUDIZ-u, firmy zajmującej się budową dróg.

Jak zatrzymać dalszą degradację
Krzysztof Połukord

JAK ZATRZYMAĆ DALSZĄ DEGRADACJĘ

PRZYCZYNY ZAPAŚCI

Główną przyczyną znalezienia się w Szczytna w gronie 122 miast zagrożonych zapaścią jest upadek przemysłu - najważniejszego motoru napędzającego miasto. Stało się tak w następstwie transformacji systemowej w Polsce zapoczątkowanej w latach 80. XX wieku. Upadły wiodące zakłady pracy: Lenpol, Unima, ZRM, POM, PBK, itd. Zapewniały byt ekonomiczny wielu rodzinom w Szczytnie. Luka po głównych pracodawcach w mieście nie została zapełniona w sposób równoważny. Rynek pracy uległ zdecydowanemu zmniejszeniu.

Drugą przyczyną jest spadek liczby ludności, zwłaszcza osób młodych i lepiej wykształconych. Od lat notuje się spadek liczby ludności Szczytna. Pierwszy powód to przyczyny ekonomiczne. Stąd wyjazdy w poszukiwaniu lepszych warunków do życia, za pracą. Emigracja, zwłaszcza osób młodych i lepiej wykształconych, jest procesem naturalnym. Drugi powód to przenoszenie się mieszkańców ze Szczytna do gminy podmiejskiej. Rozwój stref podmiejskich jest obecnie tendencją powszechną (tzw. suburbanizacja), a w naszym kraju nasiliła się w ostatnich dwudziestu latach. Strefa podmiejska stała się sypialnią dla pracujących w Szczytnie.

W wyniku transformacji ustrojowej upadły w Szczytnie wiodące zakłady, m.in. Unima

JAK OŻYWIĆ GOSPODARKĘ

Czynnikiem przeciwdziałającym degradacji miasta może być tylko ożywienie życia gospodarczego poprzez inwestowanie. Brak inwestycji powoduje bezrobocie i utratę trwałego wzrostu gospodarczego, grozi zapaścią miasta. Jednak ważna jest nie tylko wartość inwestycji, ale też ich efektywność i oddziaływanie na środowisko oraz liczba tworzonych miejsc pracy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.