Czy radni powiatowi, podobnie jak miejscy oraz gminni będą wybierani w okręgach jednomandatowych? Tak chce Prezydent RP. Samorządowcy z powiatu szczycieńskiego mają na ten temat podzielone zdania.

Jeden okręg - jeden radny

INICJATYWA PREZYDENTA

Prezydent Bronisław Komorowski chce, by radni do powiatów byli wybierani w okręgach jednomandatowych. Proponuje, by to rozwiązanie obowiązywało już od najbliższych wyborów samorządowych w 2014 r.

Pomysł prezydenta podoba się wójtowi Wielbarka Grzegorzowi Zapadce. – Jeśli wejdzie on w życie, ludzie będą wiedzieć kto konkretnie reprezentuje ich w samorządzie, a radny będzie czuł większą odpowiedzialność – mówi wójt. Mniejszy za to, według niego, wpływ na funkcjonowanie powiatu będzie miała polityka, radni bardziej się skupią na problemach, które dotykają mieszkańców. Zdaniem wójta zmiany powinny pójść jeszcze dalej – do Rady Powiatu automatycznie powinni być dokooptowani wójtowie i burmistrzowie z danego terenu. - Starostwo gospodaruje na terenach gmin i miast nie posiadając ziemi. Trudno to robić bez udziału samorządów niższego szczebla .

Całkowicie odmienne zdanie na ten temat ma radny powiatowy Szczepan Olbryś.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.